Novaland Sài Gòn | KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU BÌNH TIÊN BẤT ĐỘNG SẢN KHU TÂY HƯỞNG LỢI NHƯ THẾ NÀO ? - Novaland Sài Gòn

0938036539

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CẦU BÌNH TIÊN BẤT ĐỘNG SẢN KHU TÂY TĂNG GIÁ.

Sau thông tin sẽ “rót” ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch, địa ốc khu Tây Sài Gòn nói chung & Quận 8 cùng với Bình Chánh nói riêng tiếp tục đón nhận tín hiệu vui: Giữa năm 2018 sẽ khởi công xây dựng dự án cầu đường Bình Tiên.